Vrijdag

23 september

2022

De oudste opleiding tandheelkunde in Nederland bestaat dit jaar 75 jaar. Vanuit Groningen wordt vanaf 1947 volop bijgedragen aan de ontwikkeling van de mondzorg. Niet alleen door het opleiden van een substantieel deel van het Nederlandse tandartsenbestand, maar ook door een leidende rol in een groot aantal klinische vakgebieden en een gedegen nascholingsprogramma.

We zijn trots op onze opleiding en onze alumni. Op wat we hebben bereikt, op wat we zijn en op wat we de komende jaren nog zullen gaan ontwikkelen. Daarom gaan we deze verjaardag groots vieren. Een paar jaar geleden hebben we een heel geslaagd congres gehad in de Euroborg. We gaan verder met hetzelfde concept: een breed opgezet congres met veel sprekers en een feestavond op hoog niveau.

Programma

15e LUSTRUMCONGRES TANDHEELKUNDE GRONINGEN (1947-2022)
Datum: 23 september 2022
Thema: ’Tandheelkunde en de kwetsbare patiënt’

Locatie: 

Stadsschouwburg – Groningen
09:00 – 10:00 Inloop
10:00 – 10:05 Opening
   

JONG

Moderatoren: dr. Annemarie Schuller & drs. Henri Lohr
10:05 – 10:10 Inleiding JONG – moderatoren dr. Annemarie Schuller & drs. Henri Lohr
10:10 – 10:35 Tandheelkunde van 3 tot 23 – dr. Dien Gambon
10:35 – 11:00 De kwetsbare jongere – wat heeft de orthodontist te bieden? – drs. Daniël van der Meulen
11:00 – 11:25 Angst: jong geleerd – oud gedaan – dr. Miriam Bildt
11:25 – 11:50 CBT zorg in de algemene praktijk: ‘Onbekend maakt onbemind’ – drs. Iris Eggels
11:50 – 12:15 Extraheren kan altijd nog – prof. dr. Hugo de Bruyn
   

LUNCH

 
   

OUD

Moderatoren: prof.dr. Henny Meijer & dr. Hans van Pelt
13:15 – 13:20 Inleiding OUD – moderatoren prof.dr. Henny Meijer & dr. Hans van Pelt
13:20 – 13:45 Geriatrische tandheelkunde; maatwerk? – prof.dr. Anita Visser
13:45 – 14:10 Chirurgie bij de kwetsbare patiënt – prof.dr. Gerry Raghoebar
14:10 – 14:35 Verduurzaming van de eigen dentitie – dr. Maurits de Kuijper
   

KOFFIE- EN THEEPAUZE

 
15:00 – 15:25 Betaalbare overkappingsprothetiek – drs. Phillip van Rijn
15:25 – 15:50 Implantaten in de gemutileerde dentitie – dr. Charlotte Jensen
15:50 – 16:00 ‘Alone you go faster; together you go further’ – prof. dr. Hugo de Bruyn, prof. dr. Elsbeth Kalenderian en drs. Henri Lohr.
16:00 – 16:15 Terugblik met de enige echte prof. Hedström en prof. Constrictie
16:15 – 17:30 Borrel
   

Locatie:

Martinikerk
18:00 – 20:00 Diner
   

Locatie:

NOK (Forum)
20:30 – 23:30 Feest

Congres 75 jaar Tandheelkunde
Groningen

Tandheelkunde en de kwetsbare patiënt van jong naar oud komen vele facetten van de tandheelkunde in 10 presentaties aan bod
Locatie: Stadsschouwburg
Tijd: 09.30 – 17:30 uur

Bib Gourmand diner

Stijlvol dineren in een middeleeuwse omgeving
Locatie: Martinikerk
Tijd: 18.00 – 20:00 uur

Uitbundig feest

Uit je dak op het dak, met live muziek en ruimte voor ontmoeting en bijpraten met jaargenoten
Locatie: NOK Forum Groningen
Tijd: 20.30 – 00:00 uur

De sprekers

‘Tandheelkunde en de kwetsbare patiënt’

Dr. Miriam Bildt

Dr. Miriam Bildt is tandarts-angstbegeleiding en psycholoog (klinische- en ontwikkelingspsychologie). In 2001 studeerde zij af als tandarts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2007 is zij werkzaam bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG. Thans is zij voorzitter van de expertisegroep Behavioral & Contemplative Dentistry van het CTM. Daarnaast behandelt zij patiënten met angststoornissen, overige psychiatrische problematiek en kokhalsproblematiek in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het Martini Ziekenhuis. Zij is voorzitter van het consilium tandarts-angstbegeleiding en commissielid van de sedatiecommissie Horace Wells van de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ).

Drs. Iris Eggels

Iris Eggels is in 2012 afgestuurd aan de RUG als tandarts waarna zij meerdere jaren in de algemene praktijk heeft gewerkt in Rotterdam en omgeving. Na enkele jaren dit (met wisselend werkplezier) te hebben gedaan is zij teruggekeerd naar Groningen om in 2018 de opleiding tot tandarts Maxillo Faciale Prothetiek te starten. Zij is nu werkzaam op het Centrum voor Bijzondere tandheelkunde in het UMCG waar zij met veel passie en plezier patiënten uit verschillende doelgroepen behandeld.

Dr. Dien Gambon

Dr. Dien Gambon, tandarts-pedodontoloog, studeerde in 1986 af aan de R.U.U. Ze was lange tijd werkzaam in de algemene praktijk en Centra Bijzondere Tandheelkunde. In 1995 startte ze een gespecialiseerde kinderpraktijk te Rotterdam waar ze tot 2018 als tandarts-pedodontoloog/ zorgcoördinator werkzaam was. In 2011 promoveerde ze op het onderwerp: Dental erosion in children: riskfactors in de 21th century.
Naast haar huidige werkzaamheden als coördinator van het trainee /IP programma kindertandheelkunde bij de Expertise Groep Kindertandheelkunde op het UMCG-CTM en als gastmedewerker bij de afdeling Orale biochemie ACTA, publiceert zij regelmatig tandheelkundige artikelen en geeft zij presentaties op binnen- en buitenlandse congressen. Zij is als auteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT). Haar specifieke aandachtsgebieden zijn kindertandheelkunde, gebitsslijtage, voeding en lifestyle en autistiforme spectrum stoornissen.

Dr. Charlotte Jensen

Charlotte Jensen-Louwerse is geboren in Rheden in 1975. De opleiding Tandheelkunde rondde zij in 2001 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Zij heeft gewerkt op de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen waar zij is opgeleid in de dento-alveolaire chirurgie. Sinds 2007 is zij verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde als tandarts-implantoloog, -docent en- onderzoeker. In 2017 promoveerde ze op het onderwerp ‘Dubbelzijdig vrij-eindigende frames op implantaten in de onderkaak’. Momenteel werkt ze naast haar functies bij het UMCG als tandarts-implantoloog in praktijken in Loppersum en Groningen.

Dr. Maurits de Kuijper

Maurits de Kuijper studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. In november 2015 startte hij met een promotietraject over de restauratie van uitgebreide endodontisch behandelde gebitselementen, met de focus op het verschil tussen directe en indirecte adhesieve restauraties. Op 13 oktober 2021 is hij op dit onderwerp gepromoveerd. Per september 2018 begeleidt hij studenten bij het vervaardigen van kroon- en brugwerk. Daarnaast is hij werkzaam bij Mondzorgcentrum Winschoten en bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het Martiniziekenhuis. Zijn aandachtsgebieden zijn de restauratieve en adhesieve tandheelkunde.

Drs. Henri Lohr

Henri Lohr studeerde tandheelkunde in Groningen en behaalde zijn bul in 1982. Na een periode werkzaam te zijn geweest als officier-tandarts bij de Koninklijke Landmacht begon hij in 1985 een algemene praktijk in Delfzijl, die hij ontwikkelde tot een groepspraktijk met 15 medewerkers. Daarnaast verrichtte hij diverse nevenwerkzaamheden in de tandheelkunde, zo gaf hij les aan de MBO Opleiding Tandartsassistente in Leeuwarden, was hij enige tijd adviserend-tandarts bij een zorgverzekeraar en was hij lid van de Ledenraad van de KNMT. In 2002/2003 was hij wethouder in de gemeente Delfzijl. Vanaf 2004 werkt Henri in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, eerst in een projectaanstelling en vanaf 2006 als chef de clinique. In april 2022 werd hij benoemd tot afdelingshoofd UMCG-CTM, in die functie is hij tevens opleidingsdirecteur tandheelkunde.

Prof.Dr. Henny Meijer
Henny Meijer behaalde in 1988 het tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens werd aan de Rijksuniversiteit Utrecht onderzoek verricht op het gebied van de implantologie, in 1992 resulterend in een proefschrift. Van 1992-2000 was hij fulltime werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Van 2001-2006 is de aanstelling bij het Academisch Ziekenhuis gehalveerd en werkte hij de overige tijd als universitair hoofddocent bij de disciplinegroep Tandheelkunde & Mondzorgkunde van de Faculteit der Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2006 is hij fulltime hoogleraar Implantologie en Prothetische Tandheelkunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij geeft implantologie-onderwijs aan studenten in de Bachelor- en Masterfase van de studierichting Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de klinische werkzaamheden, doet hij onderzoek op het gebied van de orale implantologie, begeleidt onderzoek en is als docent betrokken bij verschillende cursussen.
Drs. Daniël van der Meulen

Daniël van der Meulen studeerde Tandheelkunde aan de RUG 1979-1985. Als bestuurslid van de Tandheelkundige Faculteitsvereniging was hij mede-initiator van de eerste Tandheelkunde-almanak. Als Zahnarzt van 24 jaar ging hij aan de slag in Keulen 1985-1986. Daarna mocht hij zich specialiseren tot orthodontist, wederom aan de RUG 1986-1990. In 1990 vestigde hij zich als orthodontist in Leeuwarden. Sindsdien is hij lid van Schisisteam Noord, het MCL osteotomie-team en oligodontie-team en het Friese autotransplantatie-team. Hij is ook bestuurlijk actief geweest in o.a. de Commissie bij- en nascholing van de KNMT Friesland, de Specialisten Onderhandelings Commissie en in de Werkgroep Beroepskrachtplanning van de KNMT, waarin hij zich inzette voor de heropening van de afdeling Orthodontie in Groningen. Sinds 2015 is hij tevens instructeur voor de orthodontisten in opleiding op het UMCG. Per 2016 werd hij benoemd bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en per 2021 tot lid van de Commissie Advies en Geschilbeslechting van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen van de KNMT. Hij geniet nog elke dag van het creatieve vak en vindt het waardevol om nu kennis en ervaring te mogen delen in de opleiding.

Dr. Hans van Pelt

dr. Hans van Pelt (Schiedam 21-3-1954) Studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1972-1978. Van 1978-1985 was hij verbonden aan de afdeling Prothetische Tandheelkunde. Daarna startte hij een algemene praktijk in 1984 en bouwde deze uit tot een groepspraktijk.
Van 1991 – 2011 was hij verbonden aan het Martiniziekenhuis in Groningen voor prothetische ondersteuning van de afdeling Mond-Kaak en Aangezichtschirurgie. In 2004 heeft hij er een Afdeling Bijzondere en Restauratieve Tandheelkunde opgezet die in 2011 is overgegaan in een CBT.
Sinds 2000 is hij weer verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen en verzorgt hij onderwijs in “Restauratieve en ProthetischeTandheelkunde”. Hij is mede-oprichter van de eerste verwijspraktijk voor Prothetiek Restauratieve tandheelkunde en Orthodontie (PRO-Rotterdam-2011) die is opgegaan in een multidisciplinaire verwijspraktijk Proclin, waar ENDO, PARO en PRO samenwerken, en heeft daar tot april 2021 gewerkt. Hij is mede-oprichter (in 1998) en erelid van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVvRT) en in 2010 door de European Prosthodontic Association (EPA) erkend als specialist in Prosthodontist. In 2015 is hij ook erkend als Restauratief Tandarts. Sinds 2020 is hij lid van de OpleidingsCie van de NVvRT en is sinds 2021 “member” van de Specialist Committee van de EPA. Hij is 25 jaar gastdocent geweest voor ACTA Quality Practice en heeft sinds 1986 vele PAOT-cursussen gegeven in Nederland, voor het NiVVT in België en in andere landen.
Van 2012 tot 2021 was hij hoofdredacteur van het vaktijdschrift Tandartspraktijk en co-auteur van Atlas Gebitsslijtage – BSL 2018. Hoewel hij sinds 2021 AOW ontvangt is hij druk bezig om in Nijmegen een Postinitiële Opleiding Complex Tandheelkunde op te zetten en medeverantwoordelijk is voor het profiel Restauratief.

Prof. Dr. Gerry Raghoebar

Gerry M. Raghoebar voltooide zijn studie tandheelkunde en geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Vanaf 1988 is hij als MKA-chirurg werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op 1 januari 2006 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als persoonsgebonden leerstoel Implantologie en Preprothetische chirurgie. Naast de klinische werkzaamheden, verricht en begeleidt hij onderzoek, en is hij als docent betrokken bij het onderwijs. Hij geeft verschillende postacademische cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland.

Dr. Annemarie A. Schuller

Annemarie A. Schuller is afgestudeerd als tandarts in 1988 (RUG). Omdat er toen een overschot aan tandartsen was, verhuisde zij naar Noors Lapland, het land van Willem Frederik Hermans zijn boek “Nooit meer slapen”, daar waar het in de winter dag en nacht donker is en in de zomer dag en nacht licht. Zij werkte daar vijf jaar in een algemene praktijk (was naast tandarts o.a. ook brillenmaker en poppendokter), haalde een master of Public Health in Tromsø, promoveerde vervolgens aan de Universiteit van Oslo en werd als epidemioloog B geregistreerd. De periode in Noorwegen is cruciaal geweest voor haar loopbaan. Dáár leerde zij het belang van preventie, het belang van public health én de meerwaarde van samenwerking met andere disciplines. Sinds 2000 werkt zij als onderzoeker bij TNO Child Health in Leiden, tevens -sinds 2013- als universitair hoofddocent aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen, sinds 2021 tevens als Corona-vaccineerder en sinds 2022 als gediplomeerd molenaar.

Prof. Dr. Anita Visser

Prof Dr Anita Visser (tandarts Maxillofaciale Prothetiek/ tandarts Geriatrie) studeerde in 1996 af aan de KUN.  Na haar afstuderen begon zij als  tandarts angstbegeleiding/gehandicaptenzorg en tandarts MFP binnen de afdeling MKA van het UMCG waar zij tot medio 2021 senior stafmedewerker was. Binnen het UMCG was zij oprichter en hoofd van het oligodontie-team, participeerde zij in het Hoofd Halsoncologie en Implantologie team. Zij  stuurt de masterclasses gerodontologie aan, is hoofd van de gerokliniek tandheelkunde van het UMCG, organiseert nationale en internationale congressen, geeft bij en nascholing voor studenten, mondzorgprofessionals en andere zorgprofessionals, participeert actief in multidisciplinaire teams binnen het UMCG en werkt actief mee aan een nieuw curriculum voor de opleiding tandheelkunde. In 2009 is zij aan de Universiteit van Groningen gepromoveerd op het proefschrift; “care and aftercare for implant retained prostheses” waarna zij als co promotor diverse promovendi begeleidde en begeleidt. Zij werd op 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar Gerodontologie. In september 2021 heeft zij de MKA verlaten om zich fulltime op de gerodontologie te kunnen richten binnen de RUG, het UMCG, Radboud UMC en Zorgorganisatie Noord Nederland (ZINN).

Meld

je nu aan!